Skip to content
!Bez testów na Twitterze

!Bez testów

Jak deploy to tylko w piątek. Jak testy to tylko na produkcji.

Wnioski z "Engineering Management for the Rest of Us". 5 kluczowych (dla mnie) koncepcji

Książka “Engineering Management for the Rest of Us” autorstwa Sarah Drasner to prawdziwa kopalnia wiedzy dla tych z nas, którzy stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu projektami i zespołami w branży IT. Po przeczytaniu, wyłoniło się pięć głównych koncepcji, które wyróżniają się jako szczególnie przydatne i wartościowe.

1. Planuj Dzień Według Poziomów Energii

Wydajność nie polega tylko na godzinach spędzonych przy biurku. Książka uczy nas, że ważne jest, aby planować nasze zadania wokół naszych poziomów energii. Wykorzystaj swoje najlepsze godziny na zadania wymagające kreatywności i skupienia, a te mniej produktywne zostaw na momenty, gdy Twoja energia spada. To proste podejście może diametralnie poprawić jakość Twojej pracy i zwiększyć efektywność.

2. Skuteczne Spotkania

Nie ma nic gorszego niż marnowanie czasu na spotkania bez celu. Książka podpowiada nam, że istnieją cztery kluczowe elementy skutecznego spotkania:

3. Wartość OKRs

Cele i wyniki kluczowe (OKRs) to potężne narzędzie, które warto wykorzystać. Książka przekonuje, że OKRs są kluczowe dla sukcesu, nie tylko dla Twojego zespołu, ale także dla Twojego osobistego rozwoju. Ustalając wyraźne cele i monitorując ich osiągnięcie, możesz wyznaczyć sobie ścieżkę do sukcesu.

4. Systemy vs Cele

Zamiast wyznaczać sobie tylko konkretne cele, zastanów się nad wprowadzeniem systemów, które będą Cię napędzać. Systemy są bardziej elastyczne i umożliwiają ciągły postęp, w przeciwieństwie do celów, które często stawiają punkt końcowy. Działając według systemów, osiągniesz trwałą zmianę i rozwój.

5. Kluczowe 1:1

Rozmowy 1:1 z członkami zespołu to klucz do zrozumienia ich potrzeb, aspiracji i wyzwań. Książka zaznacza, że regularne spotkania 1:1 umożliwiają budowanie relacji, udzielanie wsparcia i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.

Podsumowując, “Engineering Management for the Rest of Us” jest pełne praktycznych wskazówek, które pomogą w zarządzaniu projektami i zespołami w branży IT. Dzięki tym pięciu kluczowym konceptom, możemy osiągnąć wyższy poziom efektywności, zadowolenia z pracy i osiągnięć.